Αι Άδουσαι

Χορός Ψαλτριών "Αι Άδουσαι"

Σάββατο 2 Ιουλίου 2016 | Αι Άδουσαι

Ο Χορός Ψαλτριών «Aι Άδουσαι», ιδρύθηκε στο Βόλο τον Νοέμβριο του 2012 από την Σέβη Μαζέρα, διδάκτορα Βυζαντινής Μουσικολογίας, Πιανίστα και Διπλωματούχο Βυζαντινής - Εκκλησιαστικής Μουσικής, μαθήτρια του αείμνηστου Εμμ. Χατζημάρκου.

Η χορωδία απαρτίζεται από καλλίφωνες ψάλτριες που έχουν φοιτήσει στην Τέχνη της Ψαλτικής σε περίφημους δασκάλους της πόλεως του Βόλου. Βασικό κίνητρο για τη δημιουργία γυναικείου Χορού, στάθηκε η ανάγκη για την από κοινού έκφραση της ψαλτικής γνώσης, καθώς για την ενδελεχέστερη σπουδή των εκκλησιαστικών μελοποιημάτων.

Η σπουδαιότητα του εγχειρήματος έγκειται στο ότι πρόκειται για γυναικείο Χορό ο οποίος μέσα από την γνώση της Ψαλτικής Τέχνης προσπαθεί να ερμηνεύσει και να αποδώσει τις ψαλτικές συνθέσεις. Είναι μία από τις πρώτες ανάλογες προσπάθειες που έχουν πραγματοποιηθεί στον Ελλαδικό χώρο. Κύριοι σκοποί του Χορού είναι η έρευνα, η σπουδή και η παρουσίαση στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, συνθέσεων βυζαντινών και μεταβυζαντινών μελουργών.

​ Δομεστίκαινα Δρ. Σέβη Μαζέρα.