Σαββίνα Γιαννάτου

Αυτοσχεδιασμοί και τραγούδια

Σαββίνα Γιαννάτου

Φωνητικές περιηγήσεις στο τοπίο της βραδιάς.

Σαβίνα Γιαννάτου σόλο φωνή αλλά και σε συνομιλία με τους φιλοξενούμενους μουσικούς:
Γιώργο Δημητριάδη,
Αντώνη Ανισέγκο,
James Wylie
Θύμιο Ατζακά