Κυριάκος Γκουβέντας Σίμος Παπάνας

Salon musique de Smyrne

Κυριάκος Γκουβέντας (βιολί), Σίμος Παπάνας (βιολί)

Ένας μουσικός διάλογος,ανάμεσα σε δύο βιολιστές,με αφορμή τη φανταστική συνάντηση τους στην Σμύρνη το 1920.
Την εποχή όπου συνυπήρχε,η όπερα και το καφέ αμάν ταυτοχρονα,στη μουσική ζωή της πόλης.